Reguły lokalne  – obowiązujące zasady gry na naszym polu

 

 • Granice pola tworzy linia graniczna z innymi uprawami rolnymi niż trawa.

 • Teren porośnięty innymi uprawami rolnymi jest terenem „out of bond” (poza granicami pola)

 • Przed oddaniem strzału należy zawsze sprawdzić czy wykluczone jest takie uderzenie piłki które może zagrażać innym osobom.

 • Na polu mogą grać golfiści posiadający odpowiednie umiejętności i po uzgodnieniu z obsługą.

 • Gra i przebywanie na polu odbywa się na własną odpowiedzialność przebywającego.

 • W przypadku zagrania piłki w pobliżu (odległość 7 kijów) innego dołka niż aktualnie rozgrywany należy bez kary upuścić piłkę w odległości siedmiu długości kija za dołkiem w kierunku rozgrywanego dołka.

 • Nie należy grać więcej niż dwiema piłkami, gdy na polu przebywają inni gracze.

 • Gracze mają obowiązek naprawiać  darń wyrwaną przy uderzeniach

 •  Zamachy próbne wykonuje się poza obszarem tee. Tee oznaczone są białymi palikami

 • Pracująca obsługa pola ma zawsze pierwszeństwo przed grającymi.

 • W przypadku obecności zwierząt na trasie pola należy odprowadzić je w bezpieczne miejsce lub skontaktować się z obsługą

 • Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną grę i przebywanie na polu golfowym. W przypadku wyrządzenia szkody  jest zobowiązany do jej naprawienia.

 • Najważniejszą regułą jest  przestrzeganie zasad bezpiecznej gry, etykiety i reguł lokalnych.